top of page
CC-Siliconecloseup.jpg

Our Philosophy

M.O.M. ค้นคว้าและผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณแม่โดยเฉพาะ เพราะเราตระหนักว่า "แม่ต้องเป็นมากกว่าแม่" และหน้าที่แม่ไม่มีวันหยุด ไม่มีที่สิ้นสุด เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ชีวิตการเป็นแม่ของทุกคนง่ายและสบายยิ่งขึ้น เพื่อคุณจะได้มีเวลาคุณภาพกับลูกน้อยที่รัก

CC-drawing.png

Mother's Picks 

นวัตกรรมของเราเน้นความสะดวกของแม่เป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีการรักษาแผลเป็น จดสิทธิบัตรจาก USA รวมกับเส้นใยผ้าที่ทอแน่นแบบ active compression เพื่อให้ซีซ่าร์แคร์ของเราใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก เห็นผลเร็ว

MOM ผู้ช่วยคุณแม่ยุคใหม่